Groepstraining voor alle hondenrassen vanaf 4 maanden

Gezin

Het hele gezin is bij onze trainingen welkom .
Wij vinden dat kinderen ook moeten leren hoe ze met honden om kunnen en horen te gaan.

Wij vinden het heel belangrijk dat u zo vroeg mogelijk met een basiscursus begint.
Waarom is dat belangrijk?
Een hond heeft van nature een gestructureerde leefomgeving waar diversen regels gelden.
Als een hond geen leefregels krijgt, zal hij zijn natuurlijke regels hanteren.
Dan zal de hond dat onder andere kunnen gaan doen door bv te grommen of te happen naar de baas of ander ongewenst gedrag gaan vertonen. Als de mens dan niet reageert op de signalen van de hond kunnen gedragsproblemen ontstaan.

Oefening en theorie

Wij willen u leren door oefening en theorie hoe u eenvoudig regels kunt maken en kunt toepassen.
We gebruiken eigenlijk de regels die de moederhond/natuur ook hanteert.
Wij willen u dus voornamelijk leren hoe om kunt gaan met de (jonge) hond.
Immers een jonge hond is heel nieuwsgierig en leert snel nieuwe dingen, dus ook verkeerde dingen!

Gehoorzaamheid = het uitvoeren van opdrachten indien gevraagd.
Hiervoor moet de basis gelegd zijn tussen baas en hond waarin het leiderschap van de baas erkend wordt door de hond .
Dit wordt bewerkstelligd door het consequent aangeven van uw regels en grenzen.
De jonge hond is steeds op zoek naar grenzen om te leren wat zijn plaats en taak is in de roedel/groep.
Wanneer u niet consequent bent en de consequenties die horen te volgen op verkeerd gedrag niet doorzet, zal als gevolg hiervan de hond geen respect voor u hebben met als gevolg niet luisteren.

De kans is dan groot dat uw hond onzeker wordt en nog meer zijn best gaan doen om duidelijkheid te krijgen, of gaat duidelijk aan geven dat het dan maar op de hond zijn manier moet. Daarnaast is het gewenste gedrag belonen natuurlijk ook heel belangrijk.

Respect

Wanneer er respect is voor u als leider/baas, zullen zowel correcties als beloning als zodanig gezien worden.
Als er respect is voor de regels van de leider/baas is de hond in balans en zal de hond zich houden aan deze regels.
Het heeft dan ook pas zin om te belonen wanneer de jonge hond in de juiste gemoedstoestand is en u respecteert.

Ouderwets of toch niet

Vele mensen denken dat dit ouderwets is en niet meer van deze tijd, doch in de praktijk en bij het bestuderen van een stabiele roedel honden blijkt de hond nog steeds hetzelfde te werken .
Gedrag verbetert wanneer de baas duidelijk is in wat hij/zij wil of niet wil. De hond kan niet uitvoeren wat het niet begrijpt. De hond heeft baad bij duidelijke regels en grenzen. Consequent altijd hetzelfde, begrijpt de hond beter dan af en toe wel en soms niet.
Anderzijds, bij ontspannen goed gedrag mag iets wel, wordt wel beloont, bij hyper, agressie, geen aandacht etc. mag iets niet, wordt niet beloond. Zo leer je de hond dat het in feite (bijna) alles voor elkaar kan krijgen, door relaxed te zijn en zich te gedragen, en kan de hond ook ontspannen leven.

Hoe grenzen en duidelijkheid wordt aangegeven, kan per hond verschillen. Karakter en gemoedstoestand spelen een rol bij het uitvoeren van de training.

De lessen voor jonge honden zijn intensiever dan de puppy lessen.

Er is theorie die u thuis kunt doornemen.

Tijdens de training willen wij iedereen zoveel mogelijk in beweging houden
Er is tussen door tijd om eventuele vragen te stellen.

Vanaf welke leeftijd?

De (jonge honden) basis cursus is geschikt voor alle honden vanaf 4 maanden.
Betaling gaat vooruit voor dat de cursus begint.
U ontvangt 1  factuur via de gewone mail.

[jtrt_tables id=’343′]